ทำอย่างไรให้เราโชคดี ประสบความสำเร็จ


แนวคิดเดิมที่คลาดเคลื่อนไปแล้ว การปรับเข้าสู่แนวคิดใหม่
ปริญญาเป็นตัวกำหนดอาชีพ และอนาคตเรา
¾ ของคนจบปริญญา ไม่ได้ทำงานในสาขาที่เรียนมา 
เราต้องหา Passion สิ่งที่ชอบเราให้เจอ และทำตาม
คนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก passion ตนเอง แต่มีหลังจากลองทำ
มันสายเกินไปที่จะออกแบบชีวิตตนเอง หากรักชีวิต
ควรจะออกแบบชีวิต  และทำได้ทุกเมื่อไม่สาย
. . .