ตามข่าววัคซีน COVID


ปัญหาเรื่องวัคซีน COVID เป็นเรื่องที่ได้ยินติดต่อกัน   
ทำให้ประชาชนหลายประเทศไม่กล้าฉีดวัคซีน 
ซึ่งเป็นผลจากรัฐบาล เช่น เกาหลีใต้  นิวซีแลนด์  ฮ่องกง ฯ 
ส่วนออสเตรเลีย จะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นของ Astrazeneca 
สำหรับสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร  มีการฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 14 ล้านโดส 
แต่ก็ยืนยันแล้วว่า วัคซีนอาจไม่สามารถปกป้องผู้ที่ได้รับจากการติดเชื้อ 100 %
และยังไม่มีข้อมูลในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หรือกำลังรับการรักษาเรื้อรังที่ยับยั้ง
หรือป้องกันการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน 
จึงควรที่จะป้องกันตนเองได้ด้วยการปิดหน้ากาก 
และมีระยะห่างระหว่างกันในสังคม 
การล้างมือบ่อย ๆ  และหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน
. . .