ชาสามถ้วยในชีวิต


ชาสามถ้วยอาจเปรียบเสมือน การสร้างความสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อหนึ่ง 
การสร้างความสัมพันธ์แบบกลุ่มย่อย  และกิจกรรมแบบ networking 
แต่ละสถานการณ์ต้องการการเข้าสังคมที่แตกต่างกัน
แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เกิดได้ทุกที่
อาจจะเป็นการต่อคิวกับอะไรก็ตามที่เราอาจจะมีปฏิสัมพันธ์
กับคนที่อยู่หน้า หรือหลังเรา 
หรือการที่เราได้รับการแนะนำให้รู้จักใครบางคนผ่านการสนทนา