จีนในระหว่าง COVID-19 ตอน 2


แนวโน้ม 5 ประการที่จะทำให้เศรษฐกิจจีน
ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
อันเป็นผลจากการเริ่มต้นของ COVID