ความเป็นมืออาชีพและบอร์ดบริษัท


เมื่อกล่าวถึงความเป็นมืออาชีพ หรือ professional
หลายองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของตนเอง  และพยายามอยากให้คนในหน่วยงานตน
เป็นมืออาชีพ  หรือแม้แต่ผู้บริหารบางท่านก็พยายามที่จะพัฒนาตนเอง
เพื่อให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ  แต่คำว่ามืออาชีพแท้จริง คือ อะไร  มีคุณสมบัติอะไรบ้าง 
เพราะเรามักได้ประโยชน์จากผู้ที่เป็นมืออาชีพ คือ ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากพวกเขา 
บางคนกล่าวว่า มืออาชีพ คือ คนที่รักษาสัญญาได้มากกว่าคนอื่น