ความสุขและความพึงพอใจ


ความพึงพอใจนี้หากเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์
ก็มักจะเกี่ยวกับสารที่เรียกว่า endorphine
และ dopamine ที่หลั่งในร่างกายของเรา  และอยู่ไม่นาน 
โดยเฉพาะสาร dopamine เมื่อขึ้นสูงก็จะไปกดสารอีกชนิดหนึ่ง
ที่เรียกว่า serotonin ที่เกี่ยวข้องกับความสุข
ความพึงพอใจนี้เป็นความจำเป็นในชีวิตของเราเช่นเดียวกับความสุข