ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Digital Asset


CBDC (Central Bank Digital Currency) เป็นสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการ 
โดยเปลี่ยนเงินกระดาษ ให้เป็นระบบดิจิทัล  มีคุณสมบัติเหมีอนเงินจริง 
ถูกควบคุมโดยธนาคารกลาง ในการควบคุมเศรษฐกิจ 
โดยคาดหวังว่าจะช่วยทำให้ต้นทุนทางธุรกรรมถูกลง ที่มีการตรวจสอบและยืนยัน 
และเปลี่ยน ecosystem การเงินของโลก 
โดยมีธนาคารกลางหลายประเทศเข้ามาสนใจ
เช่น สวีเดน สวิส และไทย
. . .