ความฝันในหอแดง


จากงาน Bangkok’s 25th International Festival of Dance and Music
ได้มีโอกาสชม อุปรากรจีน เรื่อง ความฝันในหอแดง The Dream of the Red Chamber
紅樓夢  ประพันธ์โดย  เฉาเสวี่ยฉิน 曹雪芹 ซึ่งเดิมมีชื่อว่า บันทึกแห่งศิลา
ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี คศ 1791 และผู้ประพันธ์เสียชีวิตก่อนแต่งจบ  โดยแต่งได้เพียง 80 ตอน
มีผู้ประพันธ์ต่อที่ได้รับความนิยม คือ เกาเอ้อ 高鹗 ซึ่งประพันธ์ต่ออีก 40 ตอน 
ถือเป็น 1 ใน 4 สุดยอดวรรณกรรมจีน ได้แก่ สามก๊ก  ไซอิ๋ว  ซ้องกั๋ง และความฝันในหอแดง