ความตายไม่น่ากลัว


การเตรียมใจให้พร้อมเผชิญความตาย ต้องเริ่มต้นจากการยอมรับให้ได้ว่า
ความตายเป็นธรรมดาของชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นกับเรา และมันเป็นเรื่องธรรมดา
จึงไม่ควรกลัวที่จะคิดถึงมัน กล้าที่จะนึกถึงวันที่เราหมดลม และลาจากโลกใบนี้ 
ทำให้เรากล้าฟังคำว่า ความตาย โดยไม่รู้สึกกลัวและมองว่าเป็นอัปมงคล 
และเป็นส่วนหนึ่งของการทำจิตใจให้ผ่องแพ้ว 
ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา