กีฬากับยาเสพติด – แนวคิด


กีฬาไม่ได้มีแต่ด้านดี  เราอาจพบด้านที่เป็นผลเสียของกีฬา
โดยเฉพาะเมื่อมีการแข่งขัน  ซึ่งมักจะก่อให้เกิดความรุนแรง 
ด้วยการตั้งใจจะทำร้ายฝ่ายตรงข้าม 
รวมถึงการพยายามจะโกงหรือแหกกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อชัยชนะ 
หรือการไม่เคารพกันและกันโดยเฉพาะเมื่อไม่ชนะ 
ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เป็นเพียงแต่นักกีฬา 
แต่อาจจะรวมถึงผู้ชมและแฟนคลับในกลุ่มเหล่านั้น 
นั่นคือ กีฬาจึงเป็นดาบสองคม 
การใช้ในด้านที่ดีก็จะเป็นประโยชน์ 
แต่ก็พร้อมจะเป็นโทษได้ถ้าใช้ผิดทาง