การเลี้ยงหอยนางรม


ประเทศไทยมีพันธุ์หอยนางรมตามธรรมชาติหลายชนิด 
แต่ที่นิยมเลี้ยงเพื่อนำมาบริโภคนั้น มี หอยนางรมพันธ์เล็ก
ซึ่งมีชื่อเรียกต่างกัน เช่น หอยปากจีบ หอยเจาะ หอยอีรม 
และหอยนางรมพันธุ์ใหญ่ ได้แก่ หอยตะโกรมกรามขาว 
หอยตระโกรมกรามดำ  โดยพื้นที่ที่เลี้ยงมีในภาคตะวันออก ได้แก่
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  ที่มีการเลี้ยงหอยนางรมขนาดเล็ก 
และในฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี
สงขลา และปัตตานี จะมีการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามดำ
และหอยตระโกรมกรามขาวกันมาก  ซึ่งในช่วงหลังนี้มีการเลี้ยงมากขึ้น
ในจังหวัดระนองและพังงา ซึ่งเป็นพันธุ์ใหญ่ . . .