การอยู่ในโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่าน 1


เราคงคุ้นเคยกับ VUCA
หรือ volatility ความผันผวน  Uncertainty ความไม่แน่นอน 
Complexity ความซับซ้อน และ Ambiguity ความคลุมเครือ 
ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างได้ชัดจากวิกฤตการระบาดของ COVID 19 ที่ผ่านมา