การสะสม หรือการลงทุน


ธรรมชาติของมนุษย์ มีลักษณะของการสะสมโดยมาหลังจากยุคเกษตรกรรม 
ทั้งนี้เนื่องจากกลัวว่าจะมีปัญหาในอนาคต เช่น กลัวการอดอยาก
จึงมีการพยายามสะสมอาหาร 
และเมื่อมีการผลิตเกินขีดจำกัดในยุคของการพัฒนาอุตสาหกรรม
จนมาถึงการผลิตในยุคโลกาภิวัฒน์  ส่งผลให้มีการแย่งชิงและทำลายทรัพยากรมากขึ้น 
มีการเร่งผลผลิตเพื่อสะสมทรัพยากรอื่นในรูปเงินตรา  เทคโนโลยี . . .