การสร้างภูมิคุ้มกันกับฤดูฝน


อุณหภูมิที่ลดลงในช่วงฝนตก
เป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลง
และมีการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย