การมองผลกระทบทางเศรษฐกิจโลกจาก COVID


รายงานจาก World Economic Forum พบว่า
โลกในช่วงปีที่ผ่านมานั้นมีความยากลำบากอย่างมาก 
และความผันแปรอย่างมากในประวัติศาสตร์  จากการระบาดของ COVID-19 
ซึ่งเป็นวิกฤตสุขภาพจากการระบาดของโรคติดต่อ 
และยังทำให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงตามมา  รุนแรงกว่าในปี 2008 
ทำให้ทราบว่า GDP ของทั้งโลก – 4.2 % ทำให้เห็นว่ามีคนที่เสียประโยชน์ 
และยังมีคนที่ได้ผลประโยชน์เช่นเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังทำให้เกิดปัญหาความไม่มั่นคงในอนาคตอีกด้วย

การพยายามที่จะทำให้ฟื้นกลับมาและทำให้ดีขึ้นของแต่ละประเทศ 
ในขณะที่ยังเผชิญกับวิกฤตสุขภาพ  การพยายามหาเครื่องมือที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และการสร้างผลผลิตซึ่งจะผลักดันเศรษฐกิจในอนาคต 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนกระจายความมั่งคั่ง และการดูแลสิ่งแวดล้อม
ประเทศจีน เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพียงประเทศเดียวที่ได้ GDP เป็น บวก 2.3 %
แต่ก็น้อยที่สุดในรอบ 40 ปี  และปีนี้คาดว่าจะเติบโตกว่า 8 % ซึ่งเป็นตัวเลขจาก IMF
. . .
สำหรับประเทศไทย ในสายตาของ World Economic Forum
มองว่าการท่องเที่ยวเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ
ประมาณ 15 % ของ GDP  ซึ่งถูกกระทบอย่างหนัก
จากผลของวิกฤตสุขภาพ COVID-19 รวมถึงการที่ประเทศไทยเน้นการส่งออก 
และจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงก็กระทบต่อการส่งออก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์
การฟื้นตัวกลับมาของเศรษฐกิจยังคงเน้นการฟื้นตัวกลับมาของการท่องเที่ยว 
และคาดว่าในปี 2021 เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น 4 %