การพัฒนาเกี่ยวกับกัญชง และกัญชา


ตลาดของกัญชาและกัญชงขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในแคนดาและสหรัฐ ทำให้มีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 600,000 ล้านบาท 
ซึ่งกว่า 70 % เป็นการนำไปใช้ในทางการแพทย์และเภสัชกรรม
ซึ่งผู้เล่นหลักในตลาดกัญชา คือ ประเทศจีน ที่ปลูกมากในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
หรือในแขตยุนนาน  ที่เร่งการผลิตสาร CBD ป้อนสู่ตลาด 
รวมถึงเส้นใยของกัญชง  ซึ่งจากเดิมเป็นกลุ่มประเทศในยุโรป และสหรัฐอเมริกา
. . .