การผลิตมะม่วงให้ได้ผลดก


สำหรับมะม่วงนั้น  สวนของเกษตรกรมีการออกดอก 3 รูปแบบ คือ 
ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น  การออกดอกครั้งละครึ่งต้น 
และแบบสุดท้าย คือ ทยอยออกดอกหลายรุ่น 
ซึ่งการดูแลช่องดอกนั้นจะแตกต่างกันไป  ขึ้นกับรูปแบบของการออกดอก 
การออกดอกพร้อมกันทั้งต้น  ช่วงดูแลดอกสั้น
เพื่อสะดวกในการจัดการและประหยัดต้นทุน 
สิ่งสำคัญ คือ การตัดแต่งกิ่งในช่วงที่ดินมีความชื้นพอ 
แล้วให้ใบอ่อนออกมาพร้อมกัน  แต่ถ้าพื้นที่แห้งดินแห้งแล้ง
แต่งกิ่งไปแล้วโอกาสที่ใบอ่อนจะออกเสมอกันนั้นจะน้อยมาก
. . .