การปลูกมะพร้าวบนพื้นที่ เพื่อลดภาษี


จากปัญหาการเพิ่มภาษีที่ดินในพื้นที่ว่างเปล่า  แต่ภาษีจะยังไม่มากนักในพื้นที่เกษตร 
ทำให้เศรษฐีที่ดินหลายคนที่มีที่ดิน แล้วยังมิได้ทำประโยชน์จากที่ดิน 
โดยหวังเพียงมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นจากที่ดินนั้น ๆ
ทำให้มีการพูดถึงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่หลายชนิด
เช่น กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า กระท้อน กาแฟ
กานพลู โกโก้ ขนุน เงาะ จันทน์เทศ ชมพู่ ทุเรียน น้อยหน่า
ปาล์มน้ำมัน ฝรั่ง พุทรา แพสชั่นฟรุต พริกไทย มะม่วง มะพร้าว
มะละกอ มะนาว มะปราง มะขาม มังคุด ยางพารา ลิ้นจี่ ลำไย ฯ 
โดยมีการกำหนดถึงจำนวนต้นต่อไร่ . . .