การปรับเปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่


การเปลี่ยนตนเองของหลาย ๆ คนที่ผ่านมาในหลายปีนั้น 
มักจะมีความมุ่งมั่นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ตั้งแต่ 30-180 วัน 
โดยมากมักจะไม่ค่อยเกิน 90 วัน  ซึ่งมักจะเริ่มจากกิจกรรมที่เราต้องการที่จะเปลี่ยน 
แต่เราไม่ได้เริ่มต้นจากคำถามที่ว่า ทำไมเราถึงอยากเปลี่ยน  เพราะคำถามว่าทำไม 
จะเป็นแรงจูงใจอย่างแรงที่ช่วยให้เราเดินทางฝ่าความยากลำบาก 
เป็นการกำหนดเป้าหมายของกิจกรรมที่จะตามมา 
รวมถึงจะระบุด้วยว่าเราจะทำกิจกรรมนั้นอย่างไร  เป้าหมายอาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น ๆ 
หรือหากเป็นการเชื่อมต่อกับเป้าหมายใหญ่ของชีวิตได้ก็จะยิ่งดี 
เช่น เราเกิดมาทำไม  เราต้องการทำประโยชน์อะไรให้กับใคร 
แต่คงไม่ใช่เพียงประโยชน์ของเราเพียงคนเดียว
การมีประโยชน์กับคนรอบตัวเรา  หรือคนอื่นบ้าง 
มันเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม 
สิ่งนี้จะเป็นแรงขับดันให้เราเดินไปข้างหน้า…