การทำงานจากที่บ้าน


ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน  มักมาจากพฤติกรรมของเราเอง 
เช่น เมื่อคิดว่าไม่ต้องรีบเดินทางไปทำงานแต่เช้า 
ก็เป็นเรื่องดีที่ทำให้เรานอนต่อได้อีก  และนอนดึกด้วยการชมภาพยนตร์มากขึ้น 
ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Power Nap หรือการงีบเอาแรงเป็นข้ออ้าง 
จนกลายเป็นกลางวันไม่สดชื่น และกลางคืนก็ไม่สามารถนอนหลับได้ 
. . .