การทานมังสวิรัติกับ COVID-19


มีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับ อาหารมังสวิรัติ โดยเฉพาะ Vegan
จะช่วยป้องกัน COVID หลายคนอ้างถึงการที่มีเลือดเป็นด่าง 
ซึ่งความจริงการทานอาหารมังสวิรัติ 
ไม่ได้เป็นผลโดยตรงในการป้องกัน COVID-19 
(ซึ่งหลายคนอยากจะให้เป็น)  มีรายงานจากกลุ่มแพทย์ชั้นนำ
เขียนจดหมายถึง รัฐบาล เกี่ยวกับ Veganism
หรือลัทธิไม่รบกวนสัตว์ จะช่วยลดผลกระทบของ COVID-19
ซึ่งลงใน Plant Based News โดยจดหมายนี้อธิบายว่า
คนที่ใช้ชีวิตอย่างสมดุล  การทานอาหารที่มาจากพืช 
จะช่วยลดความเสี่ยงการมีน้ำหนักเกิน เบาหวาน และโรคหัวใจ
ซึ่งคาดว่าน่าจะทำให้ความรุนแรงของ COVID-19 ลดน้อยลง
. . .