การตั้งรับระบาดรอบสองของ COVID


หลายฝ่ายกังวลต่อการระบาดรอบสองของ COVID-19 ในประเทศไทย
เกรงว่าการระบาดนั้นจะส่งผลรุนแรงคล้ายกับการเกิดระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปน