การจัดการข่าวเท็จ Fake News


Confirmation Bias คือ การที่คนเรามักจะแสวงหาข้อมูลที่รองรับความเชื่อที่เรามีอยู่ 
และปฏิเสธข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อของเรา 
และเลยพาลคิดต่อไปว่า คนที่คิดต่างจากเรานั้น โง่ 
เพราะเราไม่ได้เห็นข้อมูลอีกด้านที่เขาเห็น 
เฉกเช่น เขาก็ไม่ได้เห็นข้อมูลอีกด้านที่เราเห็นเช่นกัน 
. . .